Об’єкти

Нормативні документи

Cогласно Закону Украины “Про будівельні норми”.

Стаття 10. Порядок розроблення, затвердження та реєстрації будівельних норм

п. 9. Органи, що затвердили державні та галузеві будівельні норми чи зміни до них, зобов’язані розмістити тексти та актуалізовані тексти норм із внесеними змінами на своїх офіційних веб-сайтах у вигляді баз даних цих норм та забезпечити безоплатний доступ до них.

Стаття 12. Оприлюднення будівельних норм

1. Будівельні норми та зміни до них у повному обсязі підлягають оприлюдненню в офіційних друкованих виданнях та на офіційному веб-сайті суб’єкта нормування.

2. Будівельні норми не є об’єктом авторського права.

Согласно пункту 4 приказа N 27/12 “Про затвердження Порядку видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів” от 24 февраля 2003.

4. Унизу тієї сторінки, де друкується передмова всіх офіційних видань Державного комітету України з будівництва та архітектури, розміщується таке застереження: “Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Державного комітету України з будівництва та архітектури заборонено. Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Державного комітету України з будівництва та архітектури”.

В соответствие с письмом Держспоживстандарта Украины № 6898-5-11/19 от 17.07.2008 г.: “На сьогодні електронна версія нормативного документа не є офіційним документом. Зазначений вид документа можливо використовувати як довідковий.”

Поэтому размещенные на нашем сайте документы, несмотря на их аутентичность с оригиналами, носят информационно-справочный характер и не имеют статуса официальных, даже если это указано в тексте.

Компанія “МПК Інжінірінг” заснована у 2009 році.

Компанія “МПК Інжінірінг” заснована у 2009 році.