Об’єкти

Недозаправлення та перезаправлення системи холодоагентом

Як показує статистика, основною причиною аномальної роботи кондиціонерів та виходу з ладу компресорів є неправильне заправлення холодильного контуру холодоагентом. Нестача холодоагенту в контурі може пояснюватися випадковими витоками. У той самий час надлишкова заправка, зазвичай, є наслідком помилкових дій персоналу, викликаних його недостатньою кваліфікацією. Для систем, в яких як пристрій для дроселіру використовується терморегулюючий вентиль (ТРВ), кращим індикатором, що вказує на нормальну величину заправки холодоагентом, є переохолодження. Слабке переохолодження говорить про те, що заправка недостатня, сильне вказує на надлишок холодоагенту. Заправка може вважатися нормальною, коли температура переохолодження рідини на виході з конденсатора підтримується в межах 10-12 градусів Цельсія за температури повітря на вході у випарник, близька до номінальних умов експлуатації.

Температура переохолодження Тп визначається як різниця:
Тп = Тк – Тф
Тк – температура конденсації, яка зчитується з манометра ВД.
Тф – температура фреону (труби) на виході з конденсатора.

1. Нестача холодоагенту. Симптоми.

Недолік фреону відчуватиметься в кожному елементі контуру, але особливо цей недолік відчувається у випарнику, конденсаторі та рідинній лінії. Внаслідок недостатньої кількості рідини випарник слабо заповнений фреоном і холодопродуктивність низька. Оскільки рідини у випарнику недостатньо, кількість пари, що виробляється там, сильно падає. Так як об’ємна продуктивність компресора перевищує кількість пари, що надходить з випарника, тиск у ньому аномально падає. Падіння тиску випаровування призводить до зниження температури випаровування. Температура випаровування може опуститися до мінусової позначки, внаслідок чого відбудеться обмерзання вхідної трубки та випарника, при цьому перегрів пари буде дуже значним.

Температура перегріву Т перегріву визначається як різниця:
Т перегріву = Т ф. – Т всах.
Т ф.і. – Температура фреону (труби) на виході з випарника.
Т вс. – Температура всмоктування, що зчитується з манометра НД.
Нормальне перегрів 4-7 градусів Цельсія.

При значній нестачі фреону перегрів може досягати 12-14 оС і, відповідно, температура на вході в компресор також зросте. А оскільки охолодження електричних двигунів герметичних компресорів здійснюється за допомогою парів, що всмоктуються, то в цьому випадку компресор буде аномально перегріватися і може вийти з ладу. Внаслідок підвищення температури пари на лінії всмоктування температура пари у магістралі нагнітання також буде підвищеною. Оскільки в контурі буде відчуватися нестача холодоагенту, так само його буде недостатньо і в зоні переохолодження.

Таким чином, основні ознаки нестачі фреону:
Низька холодопродуктивність
Низький тиск випаровування
Високий перегрів
Недостатнє переохолодження (менше 10 градусів за Цельсієм)

Необхідно відзначити, що в установках з капілярними трубками як дроселюючий пристрій переохолодження не може розглядатися як визначальний показник для оцінки правильності величини заправки холодоагентом.

2. Надмірне заправлення. Симптоми.

У системах з ТРВ як дроселюючий пристрій, рідина не може потрапити у випарник, тому надлишки холодоагенту знаходяться в конденсаторі. Аномально високий рівень рідини в конденсаторі знижує поверхню теплообміну, охолодження газу, що надходить в конденсатор, погіршується, що призводить до підвищення температури насиченої пари і зростання тиску конденсації. З іншого боку, рідина внизу конденсатора залишається в контакті із зовнішнім повітрям набагато довше, і це призводить до збільшення зони переохолодження. Оскільки тиск конденсації збільшено, а рідина, що залишає конденсатор, відмінно охолоджується, переохолодження, заміряне на виході з конденсатора, буде високим. Через підвищений тиск конденсації відбувається зниження масової витрати через компресор та падіння холодопродуктивності. В результаті тиск випаровування також зростатиме. Зважаючи на те, що надмірна заправка призводить до зниження масової витрати пари, охолодження електричного двигуна компресора погіршуватиметься. Більш того, через підвищений тиск конденсації, зростає струм електричного двигуна компресора. Погіршення охолодження та збільшення споживаного струму веде до перегріву електричного двигуна і зрештою – виходу з ладу компресор.

Підсумок. Основні ознаки перезаправки холодоагентом:
Впала холодопродуктивність
Зріс тиск випаровування
Збільшився тиск конденсації
Підвищене переохолодження (більше 7°С)

У системах з капілярними трубками як дроселюючий пристрій надлишок холодоагенту може потрапити в компресор, що призведе до гідроударів і, зрештою, до виходу компресора з ладу.

@ 2009-2023 МПК Інжінірінг

@ 2009-2023 МПК Інжінірінг